انحصار وراثت

انحصار وراثت

خورشید در حال غروب ، آسمان را همچون بوم نقاشی ،به میل خودش رنگ آمیزی کرده بود…مخلوطی از رنگ های آتشین و گیرای تیره خود را حسابی روی این بوم پخش و قدرتش را به رخ زمین میکشید…

آخرین مراجعه ای که داشتم برای مشاوره حقوقی رایگان ،هم رسید.

انحصار وراثتاین مشاوره  را جور دیگری شروع کردم زیرا فردی که حضور پیدا کرده بود بسیار جوان بود،پسری ۱۸ الی۱۹ ساله ،مملو از شور و هیجان نوجوانی و جوانی،از نگاه کنجکاو و صورت پر از ابهامش مشخص بود که بار اول است در یک موسسه حقوقی حضور پیدا کرده.بعد از کمی گپ زدن با وی ، بخاطر القا حس راحتی نسبت به محیط و دفع استرسش نسبت به مکانی جدید و غریبه،به موضوع اصلی پرداختیم…

_۱۳ ساله بودم که پدرو مادرم در یک سانحه فوت می کنند و بعد از مدتی طبق قانون انحصار وراثت سهم ارث همه ما فرزندان بازماندگان مشخص و تقسیم میشود.خواهر و برادر هایم که از من بزرگتر بودند ؛سهم من را به دلیل قانونی نبودن و پایین بودن سنم ،پیش خودشان نگه میدارند؛با وجود اینکه پدر برای هیچ یک کم نگذاشته بودند اما حال که من ۱۹ ساله و قانونی شده ام،حق قانونی مرا نمیدهند!!حتی به دلیل درخواست من بابت حقم ،به دلایلی که فقط خودشان میدانند ،راه مجادله با من را در پیش گرفته اند ،که این کار اصلآ منطقی نیست.شما کمکم کنید…

من هم با آرامش نحوه انحصار وراثت را توضیح دادم و تمام موارد قامونی را بازگو کردم

اگر شما به سن قانونی نرسیده باشید سهم ارث شما را باید نگه دارند و بعد از سن قانونی به شما پرداخت نمایند.پس جای نگرانی نیست و میتوانید مطالبه کنید