شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

تعریف آدم ربایی

تعریف آدم ربایی

شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
|
2 Comments
|

برخی مجرمان برای رسیدن به پول سخت‌ترین راه‌ها را مانند آدم‌ ربایی انتخاب می‌کنند.

آدم‌ربایی از آن دسته جرایم خشنی است که علاوه بر دردسرهای فراوان برای مرتکبان به دلیل تاثیری که این جرم بر برهم‌زدن نظم عمومی دارد معمولا اقدام‌های تعقیبی برای آزاد‌کردن متهم، سریع‌ تر و قاطع‌ تر و مجازات نیز شدیدتر است که با مشاوره حقوقی آدم ربایی در این میان از این جرم کیفری بهتر میتوان اطلاعات کسب کرد.

تعریف آدم ربایی به این شکل است که آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن است بنابراين ابتدا بايد معنای آزادی تن را دانست.

آزادی تن یا بدنی برای فرد بطوری كه بتواند از هر نقطه كشور به نقطه ديگر آن مسافرت کرده يا نقل مكان دهد يا از كشور خود خارج شده و به آن مراجعت نمايد و از توقيف بدون جهت محفوظ و مصون باشد نتيجه اين آزادی لغو بردگی ، منع توقيف و حبس بدون مجوز اشخاص است.
 پس آدم ربايي به معنای سلب آزادی تن ديگری بدون رضايت او و با قصد نامشروع از راه جابجايي از محلی به محل ديگر می باشد.

آدم ربایی از جمله جرایم خشن محسوب می شود و حتی در جرم آدم ربایی ممکن است مجنی علیه دچار بیماری هایی حتی پس از گذشت سالیانی شود.

هرگاه مرتکب به قصد وجه و یا انتقام، شخصی را تهدید نماید و یا با حیله و فریب شخصأ یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به محض سلب آزادی جرم آدم ربایی محقق می گردد که در واقع تحقق جرم آدم ربایی مستلزم جابه جایی و نقل مکان نمودن بدون رضایت از سوی شخص می باشد.

در مشاوره حقوقی دعاوی کیفری که یکی از جرائم آن  ، جرم آدم ربایی است ، متوجه خواهید شد که مواردی که موجب تشدید مجازات جرم آدم ربایی میشود شامل :

سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد:

چنانچه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال تمام باشد موجب تشدید مجازات جرم آدم ربایی می گردد و علم مرتکب به سن مجنی علیه رافع تشدید مجازات نیست.

ورود آسیب جسمی یا حیثیتی می بایست در نتیجه جرم آدم ربایی به مجنی علیه وارد شود، پس لذا اگر مرتکب شخص را پس از ربودن در خانه مخفی نماید و باعث بروز مشکلات روحی و روانی بر مجنی عله گردد موجبات تشدید مجازات جرم آدم ربایی فراهم می گردد.

همچنین مجازات جرم آدم ربایی از ۵ تا ۱۵ سال حبس می باشد.

البته توضیح و تفسیر این جرم به این سادگی نخواهد بود ، اما مشاوره حقوقی میتواند این کمک را به شما بکند تا از حقوق قانونی خود مطلع شوید.

 

فهرست
منو کاربری