جرایم پزشکی

جرائم پزشکی

مدارک مربوط به جرائم پزشکی را ارسال کرد…

باز هم بی تجربگی و اعتماد به افراد نا لایق باعث فاجعه ای دیگر شد.گاهی آنقدر میتواند این نا لایقی تآثیر گذار باشد که حتی فکرش را نمی کنیم…!!!

دو روزی بود که جهت مشاوره حقوقی رایگان تلفنی تماس می گرفت،از لحاظ روحی واقعآ در شرایط خوبی نبود…البته حق هم داشت  ،تا اینکه امروز مدارکش را به موسسه حقوقی ما  ارسال کرد.

اولین بار که تماس گرفت در رابطه با یکی از کلینیک ها و یکی از پزشکانش،لب به شکایت گشود اینطور که می گفت به خاطر جرم انجام شده ی پزشک مایل نیست از خانه فعلآ بیرون بیاید .به دلیل پاک سازی و ترمیم  پوست صورتش با مواد اشتباهی  و لیزر پوستش توسط  همان پزشک، دچار سوختگی و تورم شدید شده بود،طوری که به گفته خودش حتی مایل به دیدن خود در آینه نیست.

بنا بر این برای اینکه من بتوانم به وی کمک کنم و راهنمایی لازم را در رابطه با جرایم پزشکی و دیگر مسایل برایش مطرح کنم نیاز به دیدن مدارکی که در دست داشت بود که از طریق ارسال آن ممکن شد…

در حال مطالعه پرونده بودم که تلفن زنگ زد…خودش بود…

_ملاحظه کردید جناب وکیل؟راه حل شما چیست؟

_بله…