طلاق

طلاق

طلاق موضوعی که این روزها خیلی زیاد بهش اشاره می شه روزهای پر حاشیه در پس هم میروند و می آیند،پرونده های مختلف ,مثل طلاق، خیانت، کلاهبرداری  گاهآ عجیب و پیچیده و گاهی هم آنفدر ساده ولی پر دغدغه،این روزها آنقدر اشتباهات و مشکلات  زیاد شده که بیش از پیش نیاز مردم را به خود به طور محسوس حس میکنم.

مشاوره حقوقی رایگان این ساعتم در رابطه با شخصی بود که بدلیل مشکل خانوادگی شدید روحیه اش را باخت داده بود یک دعاوی خانواده مانند خیلی از افراد

پسری نه خیلی پر سن اما تکیده روبه رویم بود.از مشکلاتش گفت اینکه چقدر در این زندگی و روابط شخصی اش نا موفق است و دارد آسیب میبیند

همسرش نه قصد ترکش را  داشت و نه قصد درست کردن روابط را؛خیانت هم سر لوحه ی این زندگی کرده بود اما دادخواست مطالبه مهریه اش را داده بود و سر این تصمیم به شدت مصر بوده. …در کل که این حق زن است و اما در آخر طبق گفته هایش در رابطه با مفاد عقد نامه متوجه شدم که مطالبه مهریه را عندالمطالبه تعیین کردند؛

به وی گفتم که خودت را نباز از تک تک اتفاقات این  زندگی و این مشکلات زناشویی اطلاعات کامل باید داشته باشم.

سپس پیشنهاد یک مذاکره ای که از حجم این جریان بکاهد را با همسرش به وی پیشنهاد کردم.

کم کم با محیط موسسه حقوقی احساس راحتی کرد و با استرس کمتری صحبت کرد

_اگر با مذاکره کاری پیش نرفت و قبول نکرد چه کنیم؟ میخواهم اگر این حالت پیش آمد خودم از طریق وکالت شما به صورت یک طرفه برای طلاقم اقدام کنم این زندگی دیگر فاییده ای ندارد هرچند که میدانم او نمیرود به این راحتی ,کمکم کنید و به من مشاوره حقوقی طلاق هم نیز دهید.

_البته راههایی وجود دارد که در این مشاوره حقوقی نمیگنجد حتمآ بیشتر درباره اش صحبت خواهیم کرد و اما قدم اول…

به او مشاوره ای دادم و راه و چاه را در برابرش قرار دادم که البته در انتها به ورود من برروی پرونده ایشان ختم شد؛البته کار بسیار به جایی کرد ؛ روند این پرونده با آن مهریه سنگین آن هم در صورتی که وی دارای مال بود و همسرش هم آدم لجوج و اشتباه کننده ای بود , از عهده ی او خارج میشد.