شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ازدواج

مشاوره حقوقی ازدواج

 

مشاوره حقوقی ازدواج در پندین مورد ممکن است باز شود.

مشکلات و قوانین بسیاری در این رابطه وجود دارد که از جمله ازدواج موقت،ازدواج دایم،اجازه ازدواج،فریب در ازدواج ،شروط عقد،ازدواج مجدد و…در این دسته قرار دارند.

مسایل حقوقی اصولآ به یک مورد ختم نخواهد شد و پس از شکافته شدن موضوع ممکن است در همین دسته ولی با حقوق دیگری و نام حقوقی دیگر،مشهود شود.

در کل برای تک تک موضوعات، قانونی تعریف شده است که به هر صورت با مشاوره یا ورود بر پرونده ،مورد بررسی قرار میگیرد.

در اینجا ، انواع نکاح وجود دارد که هر کدام شرایطی را دارا هستند،که به طور مثال امر نکاح موقت در کشورهای غربی وجود ندارد.

اگر میخواهید نا برابری ها و خطراتی که در آینده ممکن است در زندگی زناشویی (چه برای مرد و چه برای زن) پیش نیاید و اگر خواهان حقوق مساوی هستید،حتمآ قبل ازدواج مشاوره حقوقی رایگان بگیرید،این امر و موضوع باعث میشود خیلی از قوانینی که جزیی از حق و حقوق  شما هستند،آشکار شود .

قوانین ازدواج را مطالعه کنید قبل از آنکه بخواهید با خوشبینی و بی اطلاعی وارد یک زندگی شوید که این کار با وکلایی که ما در اختیارتان قرار میدهیم بسیار آسان خواهد بود،این کار مهم را خود به عهده بگیرید.

مشاوره حقوقی ازدواج

این قوانین و قوانین دیگری را که باید بدانید،ضرورت مشورت با افراد متخصص را یادآور میکند.

فهرست
منو کاربری