شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی انحلال شرکت

مشاوره حقوقی انحلال شرکت

ثبت یک شرکت به نظر کار بسیار ساده ای است اما در عمل همانطور که میدانید دارای پیچیدگی و هزینه های زیادی می باشد و این تازه ابتدای راه میباشد.

از آنجایی که شرکت ها انواع مختلفی دارند، ثبت و انحلال شرکت و نیز نقل و انتقال آن نیاز به مشاوره حقوقی  ثبت شرکت دارد.

همانطور که میدانید انحلال به معنای از بین رفتن یک موسسه رسمی یا غیر رسمی میباشد که دلایلی همجون:

وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد

درصورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده وآن مدت منقضی شده باشد مگراینکه مدت قبل ازانقضاء تمدید شده باشد

درصورت ورشکستگی

درهر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهرعلتی رای به انحلال شرکت بدهد

درصورت صدورحکم قطعی دادگاه  را دارد.

در کل انحلال شرکت به معنای پایان کار و اصطلاحآ پایان عمر آن شرکت است؛در این صورت دارایی ها از حالت مشاع درامده و بین شرکا تقسیم میشود ولی این کار زمانی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود را دریافت کرده باشند؛بنابراین طبق قانون باید تقسیم بعد از انحلال شرکت انجام شود زمانی که تمام کارهای انحلال شرکت انجام شده باشد.در این زمان مشاوره حقوقی انحلال شرکت بسیار میتواند از تمام جوانب شما را یاری کند و از مشاوره حقوقی اش بهره مند شوید.

 

 

فهرست
منو کاربری