شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی تهدید

مشاوره حقوقی تهدید

یکی از جرم هایی که بزهکاران به آن متوسل میشوند تا به مقاصد خود برسند تهدید است؛البته همیشه نمیشود گفت که این فقط مختص به بزهکاران است.

تهدید بیان نیت شخصی است که قصد دارد به دیگری زیان یا آسیب برساند.

در مورد مجازات مرتکب تهدید پس از اثبات جرم و جمع شدن شرایط ماده ۶۶۹ به قاضی حق انتخاب حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع و احوال قضیه و شخصیت طرفین مبادرت به صدور رای در خصوص متهم می نماید.

تهدید میتواند کتبی شفاهی یا… باشد که اینها تفاوتی و تآثیری در مجازات ندارد و با اثبات آن از طریق اقرار تهدید کننده ، وجود شاهد، قسم و سوگند ، سند و یا نوشته ای که کتبا ثبت شده باشد و … مجرم شناخته خواهند شد،برای تشخیص جرم با مشاوره حقوقی رایگان که موسسه ما در اختیار شما قرار داده است میتوانید به هدف نزدیک شوید.

در مواردی که نیاز به اثبات تهدید می باشد، مشاوره حقوقی قادر به راهنمایی های قانونی در روند پیشبرد آن می باشد

فهرست
منو کاربری