شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی توهین

مشاوره حقوقی توهین

 

در حقوق کشور ما برای حفظ ارزش های خود مردم جامعه و نگه داشتن احترام متقابل میان آنها،اقدامات بسیاری وجود دارد که میتوان به یکی از آنها مانند جرم توهین اشاره کرد.

توهین در لغت به معنای خار کردن میباشد.

جرم توهین میتواند حضوری و یا غیر حضوری اتفاق بیوفتد بنابراین فرقی ندارد به صورت لفظی باشد یا نوشتاری،

از طرفی حتی رفتار فیزیکی نیز میتواند نشان دهنده جرم توهین باشد همانند :کردار ،برخورد فیزیکی،اشاره های دست و چشم و…

توهین باید به شخص باشد به طور مثال اگر کسی به طور کلی به تمام پرسنل جایی توهین کند بدون اینکه پای شخص یا اشخاص میان باشد توهین به حساب نمیآید؛ناگفته نماند که در موضوعات حقوقی همیشه مواردی خاص وجود دارد که این را مشاوره حقوقی به قطعیت نسبت به اتفاق افتاده  میتواند پاسخ دهد که امروزه با مشاوره حقوقی رایگان پاسخ سوالات بسیار راحت به دست شما خواهد رسید.

معین شدن مخاطب توهین باید مشخص شود تا بتوان ارتکاب جرم را اثبات کرد.دیوان عالی کشور در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است : طرف اهانت باید شخص معینی باشد و اهانت به یک اداره یا دستگاه مشمول این ماده نیست ..

جرم توهین و مجازات به اعتبار مقام وشخصیت قربانی جرم به سه دسته تقسیم می شوند:

توهین ساده،توهین مشدد،توهین مستوجب حد که برای تفهیم تفاوت آنها و دانستن حق حقوقی قربانی و جزای مجرم به صورت دقیق باید با مشاوره حقوقی توهین و مشاورین مربوطه ،توضیحات لازمه را بدست آورد.

فهرست
منو کاربری