شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی ثبت شرکت

مشاوره حقوقی ثبت شرکت 

هر موسسه و هر شركت و هر سازمانی كه مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر كلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد .حال اینکه بخواهید در ابتدا از خود ثبت شرکت و اقدامات آن بدانید بسیار پیچیده میباشد و زیرا که ثبت شرکت شامل چند مورد و چند مرحله میباشد که حتمآ باید اطلاعات آن را از مشاوره حقوقی ثبت شرکت گرفت.

با توجه به روند قانونگرائی و استحکام قانونمندی در جمهوری اسلامی ما معتقديم امروزه بايد هر فرد، يک مشاور حقوقی در زمينه امور ثبتی و خدمات اداری مرتبط داشته باشد چون غالب مشکلات و مسائل پيش آمده در ادارات دارائی و ثبت و ساير ادارات محترم از بی اطلاعی پرداخت کننده بوجود می آيد لذا ما با فراهم آوردن امکانات وسيع و جمع آوری متخصصانی که در اين امور فعاليت دارند مفتخريم که سرويسی ويژه و تخصصی به مشتريان محترم داده و به اطلاع شما برسانيم که با مشاوره حقوقی رایگان در ابتدا به همراه شما و در کنار شما هستیم.

فهرست
منو کاربری