شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی سرقت

مشاوره حقوقی سرقت

 

سرقت که به معنای رباییدن و دزدی میباشد ؛یعنی شیء یا اموال منقول(اموالی که قابل جا به جایی باشند)  شخصی را بدون اجازه و اطلاع وی برداشته،جرم سرقت مرتکب شده است.

در قانون مجازات اسلامی سرقت به ربودن پنهانی مال دیگری معنی شده است.

سرقت توسط مجرم دارای انواع گونا گونی است، که به نوع و مقدار جرم کیفری که دارد مجازات برایش تآیین میشود.

برای اثبات جرم سرقت، باید مال یا شیء ربوده شده در مالکیت شخص دیگری باشد و متعلق به غیر،بنابراین ربایش اموال بلاصاحب  یا مالی که در مالکیت فردی قرار نداشته باشد مصداق دزدی نخواهد بود.

در جرم سرقت شناختن صاحب مال ضرورتی ندارد,بلکه کافیست مال ربوده شده متعلق به شخصی دیگر(اعم ازشخص حقوقی یاحقیقی)باشد.

در هر صورت همانطور که در قانون مجازات اسلامی نیز آمده ،سارق باید ملتفت باشد که این ربودن شرح داده شده در رابطه با مال غیر، حرام است.

سرقت شامل دو نوع حالت میشود,اول رباییدن مال غیر به صورت پنهانی و دوم رباییدن مال غیر به صورت متقلبانه؛که در مجازات سرقت،میزان و نوع حالت آن مشخص میکند که از قوانین حد(کیفر مشخص دارد) یا از قوانین تعزیز(تعیین کیفر به صلاحدید قاضی)میباشد.

(در تعزیر حکم دهنده اسلامی این حق را دارد عفو کند ولی در حد چنین حقی را دارا نیست)

در صورتی که قصد شکایت از سرقت را دارید، مشاوره حقوقی سرقت می تواند شما را در تشخیص اینکه مجازات شامل قوانین حد می باشد و یا تعزیر،به شما کمک کرده و در صورت درخواست در پرونده شما ورود کند.

مشاوره حقوقی رایگان نیز در این زمینه و دیگر زمینه ها نیز سودمند است.
فهرست
منو کاربری