شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی عدم تمکین

عدم تمکین

 

یکی از قوانین و مقررات دیگری که وجود دارد حق شکایت از عدم تمکین است.

در این مبحث باید حقایقی گفته شود ، در روابطی که خصوصی هستند از جمله  مسائل خانواده و ازدواج ،موضوع عدم تمکین است.

همانطور که میدانید هر زن و مردی دارای حقوقی هستند و میتوانند از طریق مشاوره حقوقی رایگان از آن آگاه شوند.

زن پس از عقد همانطور که می تواند درخواست مطالبه نفقه و مطالبه مهریه کند،مرد هم میتواند برای عدم تمکین اقدام کند که البته نا گفته نماند نه در هر زمان و بدون دلیل.

عدم تمکین

اگر زنی وضایف زناشویی سر باز زند و یا بدون دلیل موجهی منزل مشترک را ترک کند در آن صورت به مرد این حق داده می شود که از همسرش مبنی بر این موضوع و دلایل و شواهد اثباتی که باید داشته باشد،دادخواست عدم تمکین دهد.

از نظر قانونی مرد نیاز به همسرش دارد و برای همین دادخواست تمكین می‌دهد. معنی این دادخواست هم به زبان ساده چنین است که همسرم به خانه برگرد و از وظایفت فرار نکن،همانظور که من این کار نمیکنم.

با این توضیح مشخص می‌شود مردان زمانی دادخواست تمكین می‌دهند كه همسر آنها بدون اجازه منزل را ترك كرده باشد و حاضر به بازگشت هم نباشد که ناگفته نماند مرد از همان ابتدا برای دادخواست عدم تمکین اقدام نمی کند.این حقیست که به مرد داده شده تا اگر در این صورت با پادرمیانی خانواده ها یا… همسرش به منزل مشترک باز نگردد ،می تواند درخواستش را به دادگاه انتقال دهد.

 

Up To Date HP HP0-S42 Actual Questions With The Knowledge And Skills , High Pass Rate Cisco 642-998 Questions And Answers With 100% Pass Rate , Most Hottest Cloudera CCA-500 Exam Paper PDF For Sale , Most Reliable Microsoft MB5-705 Exam Guide With High Quality , Latest Cisco 642-997 Brain Demos Online , Download CompTIA CAS-002 Exam Dump Online Shop , Provides Cisco 700-501 Exam Dump Online , High Quality Lpi 101-400 Answers On Sale , Download Latest Microsoft MB2-704 Testing With Low Price , Valid and updated Cisco 300-101 Exams Online Shop , Helpful Microsoft 70-487 Demo Are The Best Materials , Latest ISC CISSP Cert Exam with PDF and VCE Engine , Up To Date Microsoft 70-483 Exam Materials Is What You Need To Take , Most Popular ISC CAP Exam Dumps On Sale , Helpful Microsoft 70-980 Practice Are Based On The Real Exam , Discount Juniper JN0-343 Practise Questions On Our Store , High Quality Cisco 300-135 PDF Is Your Best Choice , Buy Microsoft 070-487 Brain Demos Online Shop , Best Microsoft MB6-703 Demo With The Knowledge And Skills , Free RedHat EX200 Questions Online , Find Best Cisco 642-732 Answers Are Based On The Real Exam , Most Accurate Cisco 600-199 Doc Are Based On The Real Exam , Free Download Real Microsoft 70-697 Tests For Each Candidate , Prompt Updates Juniper JN0-343 Exam On Our Store , High Quality Microsoft 070-462 Exam Practice PDF Is The Best Material , Reliable and Professional IBM C2010-595 PDF 100% Pass With A High Score , Latest Upload Cisco 700-501 Practise Questions Is What You Need To Take , Welcome To Buy Cisco 350-060 Exam Questions Online Sale ,

فهرست
منو کاربری