شما می توانید برای مشاوره حقوقی رایگان و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه تماس بگیرید

مشاوره حقوقی پلمپ دفاتر شرکت

Seven life-saving tips about service college essay writer four winning strategies to use for service.

مشاوره حقوقی پلمپ دفاتر شرکت

هر ساله برای اظهار دقیق عملکر مالی (هزینه ها، قراردادها، اسناد مالی و … ) دفاتر مالی بصورت اختصاصی برای هر شرکت پلمپ می شود. تکمیل و تسلیم این دفاتر هر ساله اجباری می باشد.اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می بایست پس از پایان هر فصل از سال به سازمان امور مالیاتی تحویل گردد.

عدم تهیه اظهارنامه ،عدم ارسال به موقع اظهارنامه،عدم آشنایی با قوانین مربوطه می تواند موجب بروز جرایم سنگین و زیان ادا کننده گردد که با مشاوره حقوقی رایگان و یا مشاوره حقوقی پلمپ دفاتر شرکت میتوانید از این مقررات آگاه شوید.بخشی از مبلغ مالیات و جرایم پرداختی توسط ادا کننده به نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی بستگی دارد. در صورت بروز اشتباه و یا سهل انگاری در تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ممکن است شرکت با جرایم سنگین مواجه گردد.

برای آگاهی نیز از این موضوع ,سازمان امور مالیاتی کشور میتواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات هایی تشکیل شده از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی ادا کننده مالیاتی طبق آیین نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید.

در این صورت اگر به این شرایط برخوردید و یا اگر میخواهید از این قبیل مشکلات در کارتان نداشته باشید انتخاب یک وکیل برای امور شرکت هاست موسسه حقوقی ما در این امور همراه و همگام شماست.

فهرست
منو کاربری