انواع ورشکستگی

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ما انواع ورشکستگی داریم که با کمک از مشاوره حقوقی ورشکستگی موارد آنان را عنوان میکنیم.

انواع ورشکستگی

ورشکستگی عادی :

که همان ورشکستگی واقعی و معمولیست و توسط دادگاه تأیید میشود البته بعد از تحقیقات.

ورشکستگی به تقصیر :

مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او فوق العاده شود.

تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرف تجارتی مبهم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور وابسته به اتفاق محض ( موضوع نامشخصی )باشد.

تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل قرض کردن یا صدور برات سازشی وغیره.

تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد

تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه چیزی معادل دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.

عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق قانون تجارت رفتار نکرده باشد.

تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکرده باشد.

مشاوره حقوقی شرکت ، در ارتباط با این افراد که به طور عمدی در این روند دست داشتند ، میتواند در رابطه با جزای آن اطلاعاتی دهد .

ورشکستگی به تقلب

اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.

در این موارد ، قضات برای وی جزایی در نظر میگیرند که از ورشکستگی به تقصیر به مراتب سخت تر و جدی تر و بالاتر است .

مشاوره حقوقی موسسه حقوقی آماده برای همکاری و همیاری با شماست.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.