صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

هر موردی درباره شرکت ها و یا … دارای قوانین خاصی است ، چه انحلال باشد چه ثبت ، هردو نیازمند وکیل برای طی مسیری حقوقی میباشد ، برای همین موضوعات است که هر شرکتی در ابتدا نیازمند وکیل هستند تا کارها را به درستی به انجام برسانند.

در این بین مشاوره حقوقی انحلال شرکت میتواند به شما نیز کمک کند .

انحلال شرکت بر سر دلایل گوناگونی موجب میشود از جمله ورشکستگی که یکی از دلایل اصلی میتواند باشد ، در مقاله های گذشته با کمک مشاوره حقوقی ورشکستگی در این باره توضیحاتی را عنوان کرده ایم که با مراجعه به آنها میتوانید تا حدودی از قوانین آن مطلع شوید.

بر اساس قانون تجارت درخواست آنها باید در صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تنظیم شود و پس از انتخاب مدیر تسویه از بین اعضا هیئت مدیره یا سهامداران و یا شخص ثالثی خارج از شرکت مورد بررسی قرارگیرد تا امکان انحلال شرکت فراهم گردد حال ما نمونه ای از صورتجلسه را در این جا برای شما میزاریم.

ناگفته نماند از آنجایی که بیشتر شرکت ها همراه با شرکا به طور خصوصی کار میکنند و دارای شرکت با مسئولیت محدود میباشند که به آنها شرکت های سهامی خاص نیز گفته میشود نمونه از صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود برای شما عنوان خواهیم کرد:

 

صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

نام شرکت……………………………….. شماره ثبت………………….. سرمایه ثبت شده………………………. ریال در تاریخ…………………. ساعت……………… مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.
نام شرکاء میزان سهم الشرکه
۱ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
۲ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
۳ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
۴ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود در نتیجه خانم / آقای………………………. به آدرس………………………………………………………………………. به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

به خانم / آقای…………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

۱ـ خانم / آقای……………………………. امضاء
۲ـ خانم / آقای……………………………. امضاء
۳ـ خانم / آقای……………………………. امضاء
۴ـ خانم / آقای……………………………. امضاء

تذکرات:
آخرین روزنامه رسمی حاوی تغییرات شرکت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.
فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد ضمیمه صورتجلسه گردد.
در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
شرکاء اصالتأ یا وکالتأ یا ولایتأ نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتأ امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده) الزامی است.
در صورتیکه تعداد شرکاء از ۱۲ نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و ذیل صورتجلسه را امضاء نمایند.
تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

مشاوره حقوقی موسسه حقوقی ما نیز میتواند در تنظیم این موارد به شما کمک کند ، هرچند که غیر تنظیم شما باید حتمأ موارد قانونی آن را نیز مطلع باشید .

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.