مشاوره حقوقی رایگان

خانه مشاوره حقوقی ثبت احوال

همواره مردم بر اساس نیازهای روزمره خود نیاز به خدمات ثبت احوال پیدا می کنند. این خدمات مختلف است.یکسری از متداولترین خدمات ثبت احوال را برایتان معرفی و تشریح کنیم. این خدمات از جمله ثبت ولادت و صدور شناسنامه؛تعویض شناسنامه های موجود در دست مردم؛ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات؛صدور گواهی ولادت برای اتباع خارجی؛تنظیم دفاتر ثبت کل جمع آوری و تهیه کل وقایع و نام خانوادگی؛جمع آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن و وظایف مقرر دیگری که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است,میباشد. سازمان ثبت احوال کشور سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل از لحاظ اداری، مالی، و اجرایی و از جمله تشکیلاتی در دولت وابسته به وزارت کشور است.
این سازمان بصورت متمرکز اداره می شود و کلیه ادارات در سطح کشور تابع ستاد مرکزی بوده و آئین نامه ها و دستور العمل های مصوب ابلاغی را اجرا می نماید. به دلیل گستردگی وظایف قانونی، سازمان ثبت احوال کشور در جاهای مختلف از نقاط کشور به ارائه خدمات مشغول بوده و پر مراجعه ترین سازمان دولتی است. از آنجایی که هر کاری پیچ و خم های خودش را دارد در خیلی مواقع بهتر است در این رابطه نیز با مشاوره حقوقی ثبت احوال یا مشاوره حقوقی رایگان که موسسه ما برای آسایش شما در اختیارتان قرار داده است مشاوره و اطلاعات دریافت نمایید.