مشاوره حقوقی رایگان

خانه مشاوره حقوقی خانواده

مشاوره حقوقی خانواده چیست ؟

در جامعه کنونی رفته رفته به دلیل مشکلات فراوانی که میتواند نشآت گرفته از مسایل مختلف همچون مسایل مالی و اقتصادی ، فرهنگی و آسیب های اجتماعی ،آمار مشکلات خانوادگی همچون طلاق و امثالهم،به صورت قابل توجهی بالا رفته است.

مشاوره حقوقی خانواده چه کاربردی دارد ؟

مشکلات خانوادگی همانطور که آسیب هایی به همراه دارد در درون خانواده که تعادل روحی و فکری آدمی را دگرگون میکند،از لحاظ بیرونی و محیطی و حقوقی نیز به سبب همان پیامد ها،راه دشواری برایشان ایجاد میشود.

مشاوره حقوقی خانواده شامل چه مباحثی میشود ؟

مبحث خانواده و طلاق و حتی طلاق توافقی به خودی خود،بسیار روند پیچیده ایست ،در این روند مسایلی از جمله حضانت فرزندان،مهریه،تفاهمات و… نیز باید شفاف سازی گردد که اگر به درستی و با نبودن کارشناس و اطلاعات کافی در این موارد در آن ورود کرد ، باعث اتلاف وقت و هزینه به صورت جدی خواهد شد،همچنین در بعضی مواقع نا خود آگاه موجب خسارت های جبران ناپزیری ممکن است به وجود آید.

موسسه حقوقی ما با سعی در سازش بین روابط دو طرف در اول و پس از آن به نتیجه نرسیدن،آماده ورود در پرونده و آگاه کردن طرفین در رابطه با حق و حقوقشان ،همچنین در اصل نتیجه حل و فصل موضوع میباشند.

همیشه در این موارد و یا حتی در حالت عادی اختلاف نظر بین زوج و زوجه وجود دارد.بنا براین بهتر است شیوه درست مدیریتی را در رابظه با این اختلاف نظر ها و نزاع مابین آنها است.اگر تنها راه جدایی باشد در این صورت حتمآ با