مشاوره حقوقی رایگان

خانه مشاوره حقوقی شرکت

در قانون تجارت ایران، وجود هفت نوع شرکت به رسمیت شناخته شده است که افراد، با توجه به هدفشان از تشکیل شرکت، میزان و روش تقسیم سود، و مسئولیتهایی که در هر یک از این شرکتها، متوجه شرکا می باشد، تصمیم به تاسیس یکی از این انواع شرکت می گیرند. ۱) شرکت سهامی ۲) شرکت با مسئولیت محدود۳) شرکت تضامنی ۴) شرکت مختلط غیر سهامی ۵)شرکت مختلط سهامی ۶)شرکت نسبی ۷)شرکت تعاونی تولید و مصرف از این موارد و جزو این ۷ نوع هستند که آنقدر به قدر کافی پیچیده میباشد که به خودی خود احساس نیاز به یک وکیل در کنارتان حس میشود،اما از آنجایی که در حال حاضر، دو نوع از این هفت نوع شرکت، بیش از انواع دیگر، پاسخگوی نیازهای شرکا می باشند، و بیش از ۹۰ درصد شرکتهایی که در ایران ثبت میشوند، از این دو نوع می باشند، لذا در این مبحث، در مشاوره حقوقی شرکت به توضیح درباره این دو نوع شرکت می پردازیم برای مشاوره گیرنده: شرکتهای “سهامی خاص” و شرکتهای “با مسئولیت محدود”
برای اطلاعات بیشتر درباره موارد ذکر شده مشاوره حقوقی بسیار کار آمد خواهد بود؛مخصوصآ که بسیاری پس از مدتی با شرکا به اختلاف خواهند خورد که یک تفاهم نامه ی محکم و حقوقی در این بین از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.

Print Friendly, PDF & Email