نحوه وصول سفته

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

همانطور که در مشاوره حقوقی وصول مطالبات گفتیم ، دارنده سفته باید در سررسید ،  و زمان مشخص در آن ،سفته را مطالبه كند.

اگر وجه سفته پرداخت شد، مسأله ای پیش نمی آید ولی در صورت عدم پرداخت، دارنده سند باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست كند.

اگر روز دهم تعطیل باشد روز بعد از آن عمل واخواست انجام خواهد شد. واخواست اعتراض رسمی است نسبت به سفته ای كه در سررسید پرداخت نشده است. واخواست علیه صادر كننده سفته به عمل می آید و باید رسمأ به او ابلاغ شود.

اگر با مشاوره حقوقی سفته در ارتباط با واخواست سفته مشاوره بگیرید برایتان خواهد گفت که واخواست در برگه های چاپی كه از طرف وزارت دادگستری تهیه شده نوشته می شود.

بانك ها نیز واخواست نامه چاپی مخصوص دارند. در واخواست رونوشت كامل سفته كه به وسیله واخواست كننده نوشته می شود و دستور پرداخت وجه سفته كه توسط دادگاه انجام می گیرد، آورده می شود. واخواست نامه با استفاده از كاغذ كاربن در سه نسخه مشابه (یك نسخه اصل و دو نسخه رونوشت) تنظیم شده و به وسیله واخواست كننده امضا می شود. پس از چسباندن تمبر به مبلغ مشخصی ، به دستور دادگاه ، سفته توسط مامور اجرا (طبق مقررات مربوط به ابلاغ به صادر كننده سفته) ابلاغ می شود.

باید توجه داشت كه هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده سفته، جایگزین واخواست نامه شود. مامور ابلاغ نسخه دوم واخواست نامه را به ابلاغ شونده یا محل اقامت او می دهد. نسخه اصلی به واخواست كننده تسلیم و نسخه سوم در دفتر واخواست دفتر دادگاه بایگانی می شود.

قوانینی وجود دارد در رابطه با وصول مطالبات از جمله وصول سفته که باید به آنها توجه کرد ، البته مشاوره حقوقی بسیار راحت تر میتواند به شما کمک کرده و این مقررات را در ارتباط با نحوه وصول سفته برایتان باز و توضیح دهد ، باید توجه داشت برای استفاده از مسوولیت تضامنی ظهرنویس ها، دارنده سفته باید ظرف یك سال از تاریخ واخواست، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم كند. اگر دارنده سفته به این وظیفه قانونی عمل نكند، دعوی او علیه ظهرنویس ها پذیرفته نمی شود.دارنده سفته ای كه واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی كرده، می تواند از دادگاه بخواهد كه اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حكم به نفع او توقیف كند. در این حالت پس از صدور حكم ، دارنده سفته در وصول طلبش از مال توقیف شده، به سایرین تقدم دارد. دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته، ممكن است معادل وجه آن از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف كند. به طور کلی نحوه وصول سفته تنها از۲ طریق وبه شرح ذیل قابل پیگیری است:

۱- اقامه دعوی تجاری ازطریق تقدیم دادخواست : دراین روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزومأمی بایست جهت تعیین سررسید سفته اقدام به ارسال اظهارنامه برای صادرکننده سفته نموده وپس از تعیین سررسید نیز جهت بهره مندی از مزایای اسنادتجاری (بطور مثال درخواست تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی )می بایست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزینه واخواست سفته بیشتر از هزینه دادرسی بدوی می باشد (درحدود ۲۵/۲درصد مبلغ مندرج درسفته )ودرنهایت نیز باتنظیم دادخواست حقوقی نسبت به مطالبه وجه اقدام می گردد.

۲- اقامه دعوی مدنی از طریق تقدیم دادخواست مدنی: درهرصورت می توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان یک سند عادی نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه اقدام نمود که دراین صورت استفاده ازمزایای سند تجاری منتفی است . دادخواست سفته زیر ۱میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف مطرح شود و سفته ای که مبلغ آن بالای ۵ میلیون تومان است باید در دادگاه اقامه شود.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.