نمونه قرارداد کاری

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

قرارداد کار عبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد. در کارهایی که طبیعت آن ها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، شروط مذکور در قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر یا همکار مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در قانون کار منظور ننماید.

مشاوره حقوقی قرارداد میتواند در این باره به شما کمک کند.

نمونه قرارداد کاری که در اکثر مواقع و به ص.رت قانونی دیده میشود به این شکل است:

 

این قرارداد به موجب ماده (۱۰) قانون کار جمهوری اسلامی ایران وتبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (۸) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی –مصوب ۲۵/۸/۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بین کارفرما/نماینده قانونی کارفرما وکارگر منعقد می‌شود.

۱) مشخصات طرفین: کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/شرکت…………. فرزند……………….. شماره شناسنامه/شماره ثبت:……………………………..

به نشانی:……………………………………………………

وکارگر آقای /خانم…………….. فرزند…………………………. متولد………… شماره شناسنامه…………………

شماره ملی………………. میزان تحصیلات………………. نوع ومیزان مهارت……………………………………….

به نشانی:……………………………………….. منعقد می‌گردد.

۲) نوع قرارداد: دائم / موقت /کارمعین

۳) نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد:……

۴) محل انجام کار:………………………………………..

۵) تاریخ انعقاد قرارداد:………………………………….

۶) مدت قرارداد:………………………………………….

۷) ساعات کار:…………………………………………..

میزان ساعات کار وساعت شروع وپایان آن با توافق طرفین تعیین می‌گردد. ساعات کار نمی‌تواند بیش از میزان مندرج در قانون کار تعیین شود لیکن کمتر از آن مجاز است.

۸) حق السعی:

الف: مزد ثابت/مزدروزانه/ساعتی…………. ریال (حقوق ماهیانه………………………………… ریال)

ب: پاداش افزایش تولید یا بهره وری……………………………. ریال که طبق طوافق طرفین قابل پرداخت است.

ج: سایر مزایا:…………………………………………………………

۹) حقوق ومزایا به صورت هفتگی/ماهیانه کارگر به حساب شماره………………………… نزد بانک………………… شعبه………………… توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می‌گردد.

۱۰) بیمه: به موجب ماده (۱۴۸) قانون کار کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین اجتماعی ویا سایر دستگاههای بیمه گذار بیمه نماید.

۱۱) عیدی وپاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی وپاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار-مصوب ۶/۱۲/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی-به ازای یکسال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانونی کارگران) به عنوان عیدی وپاداشسالانه به کارگر پرداخت می‌شود.

 

برای کار کمتر از یک سال میزان عیدی وپاداش وسقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

۱۲) حق سنوات ومزایای پایان کار: به هنگام فسخ یا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه ۲۵/۸/۷۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس نسبت کار کرد پرداخت می‌شود.

۱۳) شرایط فسخ قرارداد: این قرارداد در موارد ذیل توسط هر یک از طرفین قابل فسخ است. فسخ قرارداد……. روز قبل به طرف مقابل کتبا اعلام می‌شود.

۱۴) سایر موضوعات مندرج در قانون کار ومقررات تبعی از جمله مرخصی استحقاقی کمک هزینه مسکن کمک هزینه عائله‌مندی نسبت به این قرارداد اعمال خواهد شد.

۱۵) این قراردا در چهار نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه نزد کارفرما یک نسخه نزد کارگر یک نسخه به تشکل کارگری (در صورت وجود) ویک نسخه نیز توسط کارفرما از طریق نامه الکترونیکی یا اینترنت یا سایر طرق به اداره کار وامور اجتماعی محل تحویل می‌شود.

 

محل امضاء کارفرما                                         محل امضاء کارگر

 

مشاوره حقوقی موسسه حقوقی ما در تمام امور آماده کمک به شما میباشد.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.