چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند ، طلاق توافقی است. این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصمم به طلاق هستند.
+ ادامه مطلب