شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


مجازات تهدید به آبروریزی

تهدید که یکی از جرایم بزرگ کیفریست و آبروریزی هم به عنوان هتک حرمت میباشد ، قابل پیگیریست. امروزه با گسترش دنیای تکنولوژی و نزدیکی زیاد مردم از طریق شبکه های اجتماعی و ... از این مسائل بسیار میبینیم . به غیر از آن تهدید در این مورد نمیتواند تنها مختص به این شبکه ها و دنیای مجازی باشد ، گاهأ انسانهایی از روی حرص و جهل دست به کارهایی میزنند که برای خود و دیگران دردسرهایی با راهکارهایی سخت را موجب میشوند.
+ ادامه مطلب

قانون جرائم رایانه ای

در سال های اخیر با توجه به افزایش فضاهای مجازی و پیشرفت علم ، استفاده افراد از چنین امکاناتی بسیار بیشتر از گذشته است، میتوان گفت که تقریبأ همه استفاده میکنند ، برای همین طبیعی است که در این محیط ها افرادی سودجو دامهایی برای دیگران در نظر گرفته باشند.
+ ادامه مطلب