شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


عدم تمکین چیست

عدم تمکین چیست

زن و مرد هنگامی که ازدواج دائم میکنند نفقه بر گردن مرد میباشد که میتواند زن آن را از مرد طلب کند و مرد در قبالش از زن خواسته تمکین داشته باشد ، تمکین وظایفی است که زن در قبال مرد دارد.
+ ادامه مطلب

مهریه به نرخ روز

تعیین مهریه موضوعیست که در بین خانواده ها تبدیل به بحث و اختلاف شده است و این موضوع نیز برای امروز یا دیروز نیست که در مشاور حقوقی مهریه زیاد با آن برخورد میکنیم. حال قوانینی است برای محاسبه مهریه به نرخ روز، به دلایل مسائل اقتصادی ، هیچ قیمتی یا هیچ موضوع مالی ای به یک صورت نخواهد بود و دارای نوسان خواهد بود.
+ ادامه مطلب

نفقه در زمان عقد

مشاوره حقوقی خانواده به صراحت عنوان میکند ، تصور مردم بر آن است که به زنی نفقه داده می شود و خانمی مستحق نفقه است که پس از ازدواج به خانه شوهر رفته باشد و مشغول زندگی با وی باشد.
+ ادامه مطلب

مهریه عندالمطالبه عندالاستطاعه

در مشاوره حقوقی مهریه اشاره کردیم که مهر به مالی گفته می شود كه در هنگام عقد نكاح ، با شرع و رسم و عادت از طرف زوج به زوجه پرداخت می شود. همچنین دریافتیم که مهریه شرایط و نوع هایی را دارد که باید از آن اطلاع داشته باشیم .
+ ادامه مطلب

شروط ضمن عقد برای زنان

ازدواج یک امری است طبیعی که ممکن است برای هر شخصی پیش آید که در اکثریت جامعه بدین منوال و شکل خواهد بود ، که گاهأ با شرط و شروطی همراه است ، اما این موضوع به این معنا نیست که به چشم یک قرارداد دیده شود.
+ ادامه مطلب
بهترین وکیل در تهران

بهترین وکیل در تهران

وکیل شخصی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی، به موجب عقد وکالت مأمور به انجام کاری می‌شود. وکالت درمعنی لغوی به معنی واگذار نمودن می باشد و در اصطلاحات حقوقی، وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام کاری نایب یا وکیل خود می نماید. همچنین وی میتواند در سمت مشاوره حقوقی به شما کمک کند.
+ ادامه مطلب