شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


مراحل اعلام ورشکستگی

ما با همکاری مشاوره حقوقی ورشکستگی مقاله های بسیاری در این باره عنوان کردیم ، طبق قانون ، شخص ورشکسته به محض اعلام حکم ورشکستگی از تصرف اموال و دخالت در امور مالی خود محروم می شود.
+ ادامه مطلب

دادخواست اعلام ورشکستگی

مشاوره حقوقی شرکت از آمار بالای ورشکستگی ها برای ما عنوان میکند ، اینکه چه نوعی از آن است ، آنچنان مطرح نیست ، مهم عنصر اصلی آن است. رسيدگی به امر ورشکستگی با تقديم دادخواست صورت ميگيرد.
+ ادامه مطلب

ورشکستگی شرکتها

در ابتدا قبل پرداختن به این موضوع بدانیم ورشکستگی که به کرات در ارتباط با شرکت ها و کارخانه ها شنیده میشود ، چیست و به چه معناست ، ورشکستگی یعنی توقف حالت یک تجارت یا شرکتی
+ ادامه مطلب