شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


مجازات توهین در قانون جدید

توهین و فحاشی ! واژه ایست بسیار آشنا مخصوصأ در این روزها که شده عاملی برای خالی کردن فشارهای مردم ، در اين روزها که هر اتفاق ساده ای با فحشهای ناموسی پاسخ داده میشود٬ بد نيست قبل از آنکه بخواهند از این شگرد استفاده کنند برای خالی کردن خود ٬ نگاهی هم به مطالب جرم توهین و فحاشی داشته باشند و بدانند آن زمانی که طاقتشان طاق میشود و انواع و اقسام حرفهای رکيک را نثار طرف ديگر میکنند٬ اگر از آنها شکايت شود ٬ برابر قانون به حد و شلاق محکوم خواهند شد. . قانون با این موضوع شوخی ندارد و برای آن جرم در نظر گرفته است ، همانطور که میدانید ما مجازات توهین در قانون داریم .
+ ادامه مطلب