در جرایم پزشکی که جز جرایم کیفری میباشد ، قطعأ کلمه ای حقوقی همچون قصور پزشکی به گوشتان خورده است. همانطور که مردمان یک جامعه از حقوقی برخوردارند، پزشک و بیمار که جزو همین مردم هستند ، در رابطه میانشان حقوقی وجود دارد که برای آنان در نظر گرفته اند. بنابراین مراجع قضایی با انجام برنامه ریزی های مشترک با سازمان نظام پزشکی حقوق متقابل پزشکان و بیماران را به جامعه پزشکی آموزش میدهند و سطح اطلاعات آنها از حقوق حرفه ای خودشان و وظایف و مسئولیت هایشان را بالا برده اند و برای کاهش جرائم پزشکی و تخلفات این حوزه تلاش میکنند
+ ادامه مطلب