با توجه به مفاهیم مالی و نیاز تکمیل طرح‌های نیمه تمام و سرعت در سرمایه در گردش و وصول مطالبات خود سیاست‌گزاری‌هایی را اتخاذ کرده تا معوقات بانکی کاهش یابد و در همین راستا بدهی‌های خود به بانک مرکزی را کاهش دهد. وصول اقساط قطعا باعث سرعت گردش پول و چرخه تولید بیشتر خواهد شد،البته مطالبات معوق تسهیلات خرد و قرض الحسنه بسیار کم است چرا که میزان اقساط پایین است اما مطالبات واحدهای تولیدی و شرکت‌ها بیشتر است
+ ادامه مطلب