ملک و املاک از گذشته یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث بین انسانها بوده و می باشد. داشتن ملک و سرپناه برای زندگی یکی از نیاز های مهم و اولیه هر انسان در این کره خاکی می باشد، علاوه بر آن به دلیل رشد روزافزون جمعیت همواره نیاز به این موضوع بیشتر و شدیدتر از قبل احساس می گردد.
+ ادامه مطلب