يكی از مشكلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جديد حل شده است، بدین صورت که در قانون سابق اعلام شده بود كه سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني‌ و ذکر قيد پنهاني در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشكلاتی مواجه كرده بود زيرا كيف‌قاپی ها و سرقت‌های مسلحانه آشكار را شامل نمي‌شد.
+ ادامه مطلب