شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


اعلام ورشکستگی شرکت

مدتیست به دلیل شرایط اقتصادی که البته این نوسان از گذشته تا کنون بوده است ، با مورد به نام مورد ورشکستگی آشنا شده ایم که البته در مقاله های قبل نیز توسط مشاوره حقوقی ورشکستگی ، نوشته ایم به این نکات اشاره کرده بودیم . به طور کلی این معضل قدیمی ، یکی از مواردیست که تنها به شرایط اقتصادی وابسته نیست و نبوده
+ ادامه مطلب

نحوه تکمیل سفته

باوجود عقب ماندن سفته ازمحبوبیت سریع چک در معامله‌ها، هنوز هم سفته طرفداران خاص خود را دارد. به عنوان مثال افرادی به خاطر ممنوعیت‌های قانونی صدور چک ، برای پرداخت‌های مدت‌دار و کسب اعتبار، ناچار به صدور این سند هستند. در مشاوره حقوقی چک در رابطه با ممنوعیت های آن مسائل زیادی عنوان شده که با مراجعه به آن میتوانید اطلاعاتی دریافت کنید.
+ ادامه مطلب