عکس و فیلم جزئی از حریم خصوصی به حساب می آیند، حق امنیت فـــردی، محفوظ ماندن مـسـکــن و حـیـثـیــت و تعرض‌ناپذیری مکاتبات و... حق یک فرد است . حق خلوت عبارت است از حق داشتن یک چارچوب محافظت شده، امن و خالی از بیگانگان که در آن به دور از مداخله و فشار دیگران، شخص آن طور که میل دارد، زندگی کند. یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به حق خلوت، شناخت معیار و مصداق‌های آن است.
+ ادامه مطلب