با خودم گفتم چقدر من به این موضوعات حساسم ولی ای کاش این خانم هم حساس به انتشار عکس های خصوصی خودش بود.
+ ادامه مطلب