در تمام جوامع مشاغل و تخصصاتی وجود دارد که ما به آنها و آنان نیز به ما هحتیاج دارند ، یکی از تخصص های قدیمی که از گذشته بوده و هست ، پزشکی میباشد ، در تمام دنیا این حرفه یکی از مشاغل پر نیاز مردم بوده و هست. در زمان فعلی مخصوصأ با این همه مشکلات مریضی های مختلف ، آلودگی ها و مواد غذایی نا درست این نیاز بیشتر و بیشتر شده ، البته آماری بالا نیز از جراحی ها وجود دارد که فقط به زیبایی اختصاص پیدا میکند ، بنابر تمام این شرایط و تقاضا ها ، پزشکان دارای مسئولیت هایی سنگین میباشند زیرا که با جان مردم طرف هستند
+ ادامه مطلب