شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


مالیات انحصار وراثت

مالیات انحصار وراثت

مالیات بر ارث مانند سایر منابع مالیاتی بر اساس قانون مالیات های مستقیم محاسبه می شود. اگر با مشاوره حقوقی انحصار وراثت مشاوره کنید ، به شما خواهد گفت که در این راستا، هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، وراث یا نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی، به سازمان امور مالیاتی محل سكونت مرحوم یا مرحومه مراجعه و با ارائه اسناد مربوطه، صورت اموال و بدهی های وی را در اظهارنامه مخصوص مالیات بر ارث گزارش نمایند.
+ ادامه مطلب

وکیل کیفری تهران

بیشتر افراد علاقه مند هستند که پرونده های خود را به بهترین وکیل پایه یک دادگستری محول کنند. همانطور که پیداست ، از لحاظ حساسیت ، شرایط وکلا بسیار شبیه به پزشکان است و همانطور
+ ادامه مطلب

هزینه انحصار وراثت

مشاوره حقوقی موسسه حقوقی ما با داشتن مجرب ترین وکلا و کارشناسان ، برای کمک در این رابطه در کنار شما خواهند بود ، همچنین آنها با معرفی وکیل مورد نظر در این پرونده میتوانند به کارهای شما تسریع و اشتباهات را حذف نمایند. همانطور که در مشاوره حقوقی انحصار وراثت مراحل را عنوان کرده بودیم ،
+ ادامه مطلب

سهم دولت از انحصار وراثت

مشاوره حقوقی انحصار وراثت به راحتی میتواند شما را توجیح کند که از این موضوع نمیتوان فرار کرد یا آن را پشت گوش انداخت. اموالی که شامل مالیات بر ارث میشوند ، عبارتند از كلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی ، پس از كسر هزینه كفن و دفن در حدود عرف و واجبات مالی و عبادی و احکامی در حدود قواعد شرعی و دیون مشخص متوفی.
+ ادامه مطلب

مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت

پس از فوت ، اموال و دارایی های به جا مانده باید تقسیم شود و تکلیف آنها مشخص ، طبق تمام قوانین معین کشورها ، برای هر کار اداری حقوقی مدارکی احتیاج است تا حقانیت یا مالکیت یا نسبت ، هویت و ... افراد مشخص شود ، علاوه بر آن باید مدارکی را نیز تکمیل نمایید که در رابطه با انحصار وراثت مشاوره حقوقی ارث مورد مناسبی است برای طی مراحل ،
+ ادامه مطلب

مراحل انجام انحصار وراثت

برای انجام انحصار وراثت ، باید ابتدا با مشاوره حقوقی ارث مشاوره کرده و مسیر درست را بخواهید و در این باره اطلاعات لازم را بگیرید. مرجع صلاحيتدار برای صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلافی است که آخرین محل سکونت متوفی در آنجا قرار دارد. مطابق قانون آیين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ٬ دعاوی مربوط به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشوند که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران و در آن محل بوده است.
+ ادامه مطلب

انحصار وراثت چیست

در اثر فوت انسان اموال او به طور قهری به وراث او منتقل می‌شود، اما به منظور این که وراث بتوانند سهم الارث خود را مطالبه و در آن تصرف کنند، ابتدا لازم است وارث منحصر بودن ایشان و سهم الارث هر یک از ایشان در دادگاه بررسی و اثبات گردد. در این خصوص دادگاه پس از رسیدگی، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار اشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.
+ ادامه مطلب