برای انحلال شرکت طبق قوانینی خاص جلو میرویم . در این ارتباط ما باید به مراجع ذیصلاح درخواست خود را عنوان کرده تا آنها با پیگیری های لازمه دستور انجام آن را به ما بدهند ، البته همیشه راه ساده تری هم وجود دارد
+ ادامه مطلب