شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


بذل مهریه

بذل مهریه

بذل مهریه همانطور که مشخص شده بذل مهریه به معنای بخشیدن مهریه می باشد در این مقاله مشاوره حقوقی رایگان ما سعی بر این دارد که این مبحث را برای شما شفاف تر نماید تا در صورت نیاز وکیل برای …
+ ادامه مطلب
اثبات رجوع از بذل مهریه

اثبات رجوع از بذل مهریه

اثبات رجوع از بذل مهریه برای رجوع به مهریه ای که بذل شده نیازمند اثبات رجوع از بذل مهریه است. در رابطه با بذل مهریه  مشاوره حقوقی خانواده عنوان میکند که اگر زوجه، نوشته یا سندی به مرد داده باشد و در آن …
+ ادامه مطلب