شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


مشاوره کیفری

مشاوره کیفری

مشاوره کیفری مشاوره حقوقی که شامل مشاوره کیفری نیز میشود ، بسیار کار آمد است که باید اطلاعات را از متخصصین دریافت کرد. ما جرائمی مختلف داریم که یکی از آنها جرائم کیفری میباشد. جرائم کیفری با داشتن جنبه عمومی …
+ ادامه مطلب

جرم آدم ربایی در حقوق ایران

آدم‏ ربایی ، همانند جرایم توقیف و حبس غیر قانونی و گروگان‏گیری ، جرم علیه ازادی شخصی که یکی از حقوق فطری ناشی از حیثیت‏ ذاتی انسان و مورد حمایت قوانین داخلی غالب کشورها مختلف بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اسلام ،می‏باشد. ما در رابطه با عنصر اصلی جرم در مشاوره حقوقی آدم ربایی توضیحاتی را عنوان کردیم و همچنین در آنجا معنی آدم ربایی را نیز باز کردیم.
+ ادامه مطلب

شروع به آدم ربایی

همانطور که در مشاوره حقوقی آدم ربایی عنوان کرده بودیم ، آدم‌ربايی به معنای سلب آزادی تن است و به انتقال يک شخص بدون رضايت او از محلی به محل ديگر با استفاده از زور، تهديد يا فريفتن گفته مي‌شود. در تعریفی دیگر می توان گفت که آدم‌ربايی به معنای سلب آزادی تن ديگری بدون رضايت او و با قصد نامشروع از راه جابجايی از محلی به محل ديگر است.
+ ادامه مطلب

مجازات جعل امضا

طبق آنچه در کتاب قانون آمده، ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند، ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیررسمی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن،محو، اثبات، سیاه کردن یا دست بردن در تاریخ سند یا الحاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر، از مصادیق جعل به شمار می رود که در این باره در مشاوره حقوقی جعل هم نیز عنوان کردیم .
+ ادامه مطلب

نحوه اثبات رابطه نامشروع

جرمهایی هستند که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالبأ این جرم‎ها را انسان‎ها از یكدیگر مخفی می‎كنند، میان تعاریف، آثار و مجازات رابطه نامشروع و زنا تفاوت وجود دارد در تعریف رابطه نامشروع می‌گوید، هرگاه زن و مردی كه بین آن‌ها نکاه و محرمیت زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهد شد که در مقاله های گذشته جرم روابط نامشروع به آن پرداخته بودیم
+ ادامه مطلب

حکم قضایی رابطه نامشروع با زن شوهردار

خیانت ها دسته های گوناگونی دارند، برای خانمهایی که به همسرشان خیانت میکنند نیز گوناگون است ، خیانت های مالی و اقتصادی و خيانت آبرويي‌ ! خیانت های مالی و اقتصادی میتواند به طریقی باشد که زن بدون اذن همسرش در اموال مرد دخل و تصرف کند و یا جایی که مرد دوست ندارد از آن استفاده یا خرج کند و به مرد نگوید خیانت آبرویی که از نامش مشخص است ، زن یا اسراری را که از همسرش دارد را فاش میکند و او را نزد ديگران بي‌آبرو مینماید و یا با مرد دیگری ارتباط برقرار کند ، برای اثبات آن باید در مراجع قانونی اقدام به عمل آورد.
+ ادامه مطلب