شما می توانید برای مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای دادگستری از ساعت 9:30 لغایت 20 شب با موسسه حقوقی تماس بگیرید.


چگونگی نقد كردن نفقه

برای چگونگی نقد كردن نفقه زن ميتواند دو نوع شكايت حقوقی و كيفری را مطرح كند كه نوع اول دادخواست حقوقی وديگری شكايت كيفری است. مشاوره حقوقی خانواده در ارتباط با دادخواست حقوقی عنوان میکند که
+ ادامه مطلب

عسر و حرج

در قانون از همه لحاظ همه چیز در نظر گرفته شده است ، مشاوره حقوقی بر این موضوع تأکید دارد که قانون حقوق قانونی هر فرد و چیزی را نشانه گرفته و به طرفیت آن دفاع میکند .
+ ادامه مطلب

جرم آدم ربایی در حقوق ایران

آدم‏ ربایی ، همانند جرایم توقیف و حبس غیر قانونی و گروگان‏گیری ، جرم علیه ازادی شخصی که یکی از حقوق فطری ناشی از حیثیت‏ ذاتی انسان و مورد حمایت قوانین داخلی غالب کشورها مختلف بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اسلام ،می‏باشد. ما در رابطه با عنصر اصلی جرم در مشاوره حقوقی آدم ربایی توضیحاتی را عنوان کردیم و همچنین در آنجا معنی آدم ربایی را نیز باز کردیم.
+ ادامه مطلب

مجازات توهین به مامور نیروی انتظامی

همه ما تا به حال با مأموران و افراد دولتی برخورد داشتیم ، پلیس های عزیزی که در همان به اصطلاح خود مانی تر مأمورین 110 و ... در اطراف ما هستند و در کمین خلافکاران و در عین حال آماده کمک رسانی به ما... گاهأ دیده شده که برخی از افراد بدون فکر و توجه ! به مأمورین دولت توهین و حتی با آنها دست به گریبان شده !
+ ادامه مطلب

مجازات توهین و فحاشی

وهین که معمولأ برای کوچک شمردن استفاده میشود در لغت به معنی ضعیف ساختن است و در زبان عربی بجای آن اهانت گویند. در مشاوره حقوقی توهین در جرایم کیفری توضیحاتی جامع نیز در این باره داده ایم. توهین در اصطلاح عبارت است از هر گونه رفتاری ، اعم از فعل ، نوشتار و اشاره که به گونه ای موجب ضعیف شمردن و سست کردن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه گردد ، میباشد.
+ ادامه مطلب

مجازات تهدید به آبروریزی

تهدید که یکی از جرایم بزرگ کیفریست و آبروریزی هم به عنوان هتک حرمت میباشد ، قابل پیگیریست. امروزه با گسترش دنیای تکنولوژی و نزدیکی زیاد مردم از طریق شبکه های اجتماعی و ... از این مسائل بسیار میبینیم . به غیر از آن تهدید در این مورد نمیتواند تنها مختص به این شبکه ها و دنیای مجازی باشد ، گاهأ انسانهایی از روی حرص و جهل دست به کارهایی میزنند که برای خود و دیگران دردسرهایی با راهکارهایی سخت را موجب میشوند.
+ ادامه مطلب

مجازات سرقت

همانطور که در مقاله جرم سرقت عنوان کردیم ، سرقت یعنی برداشتن مال دیگری بدون اطلاع و رضایت،گرفتن و بردن مال و پول کسی که به زور یا با مکر و فریب به ربودن شیئی که متعلق به دیگری میباشد را عنوان میکنند. از نظر قانونی سرقت تنها وقتی موجود است که شیء یا چیزی که ارزش مالی دارد ، بدون آگاهی و برخلاف میل صاحب آن از آن استفاده کند که میتواند با افعال گرفتن ، برداشتن ، کش رفتن یا تصرف استفاده میشود که جرم محسوب میشود ،
+ ادامه مطلب