امروز یک خانمی با موسسه تماس گرفت و با نگرانی گفت : همسرم تمام اموالش رو به نام مادرش زده و میگه نه طلاق میدم و نه میتونی مهریه بگیری حالا چیکار کنم؟
+ ادامه مطلب