در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت ، به وجود دلايل خاص ، قانونی قرار داده شده است.
+ ادامه مطلب